bs09.gif (197 個位元組)
公司簡介
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
電容器
bs10.gif (129 個位元組)
鼓風機
bs10.gif (129 個位元組)
網網相連
bs10.gif (129 個位元組)
線上訂購
bs10.gif (129 個位元組)
網網相連
bs10.gif (129 個位元組)
特賣區
bs10.gif (129 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
回首頁
電容器  運轉電容、起動電容、進相電容電解電容其他相關

-----起動電容-----

電壓(VAC) 容量(M)
c2.jpg (4152 個位元組)
電壓(VAC) 容量(M)
125V 100M 125V 400M
125V 150M 125V 500M
125V 200M 125V 600M
125V 250M 125V 800M
125V 300M    

電壓(VAC) 容量(M)
c3.jpg (3916 個位元組)
電壓(VAC) 容量(M)
250V 100M 250V 400M
250V 150M 250V 500M
250V 200M 250V 600M
250V 250M 250V 800M
250V 300M    

line01.gif (3828 個位元組)

電容器  運轉電容、起動電容、進相電容電解電容其他相關

飛安電氣有限公司 海灣電氣有限公司
高雄市鼓山區山下里鼓山一路133巷7號
電話:07-5219966(代表號)、07-5212242、07-5212342、07-5212358   
傳真:07-5213535
MAIL:sales@faan.com.tw

SPEC目錄檔僅供參考,詳細規格請依正式規格書為主