bs09.gif (197 個位元組)
公司簡介
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
電容器
bs10.gif (129 個位元組)
鼓風機
bs10.gif (129 個位元組)
網網相連
bs10.gif (129 個位元組)
線上訂購
bs10.gif (129 個位元組)
網網相連
bs10.gif (129 個位元組)
特賣區
bs10.gif (129 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
回首頁
電容器  運轉電容起動電容、進相電容、電解電容其他相關

-----進相電容-----

c4.jpg (8984 個位元組) c5.jpg (4230 個位元組)
                    塑膠殼進相電容                                     鐵殼進相電容

1-3Ø•220V 60Hz 屋內型

規 格(µF)   規 格(µF)
100 400
150 500
200 550
250 600
300  

1-3Ø•380V 60Hz 屋內型
規 格(µF)   規 格(µF)
100 300
150 400
200 500
250 600

line01.gif (3828 個位元組)

1-3Ø•440V 60Hz 屋內型
規 格(µF)   規 格(µF)
100 300
150 400
200 500
250 600
line01.gif (3828 個位元組)
220V 240V 300V(KVAR)•1-3Ø•220V 60Hz 屋內型
規 格(KVAR)   規 格(KVAR)
5 30
10 35
15 40
20 45
25 50
line01.gif (3828 個位元組)
380V 400V(KVAR)•1-3Ø•380V 60Hz 屋內型
規 格(KVAR)   規 格(KVAR)
5 30
10 35
15 40
20 45
25 50
line01.gif (3828 個位元組)
440V 480V 600V (KVAR)•1-3Ø•440V 60Hz 屋內型
規 格(KVAR)   規 格(KVAR)
5 30
10 35
15 40
20 45
25 50
line01.gif (3828 個位元組)
電容器  運轉電容起動電容、進相電容、電解電容其他相關

飛安電氣有限公司 海灣電氣有限公司
高雄市鼓山區山下里鼓山一路133巷7號
電話:07-5219966(代表號)、07-5212242、07-5212342、07-5212358   
傳真:07-5213535
MAIL:sales@faan.com.tw

SPEC目錄檔僅供參考,詳細規格請依正式規格書為主