bs09.gif (197 個位元組)
公司簡介
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
散熱風扇
bs10.gif (129 個位元組)
電容器
bs10.gif (129 個位元組)
鼓風機
bs10.gif (129 個位元組)
網網相連
bs10.gif (129 個位元組)
線上訂購
bs10.gif (129 個位元組)
網網相連
bs10.gif (129 個位元組)
特賣區
bs10.gif (129 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
bs07.gif (176 個位元組)
回首頁
電容器  運轉電容起動電容進相電容、電解電容、其他相關

-----電解電容-----

 
電壓(VDC) 容量(M)
c6.jpg (5694 個位元組)
電壓(VDC) 容量(M)
400V 47M 250V 4700M
400V 100M 200V 6800M
400V 150M 100V 2200M
400V 220M 63V 2200M
400V 330M 25V 4700M

 
 
電容器  運轉電容起動電容進相電容、電解電容、其他相關

飛安電氣有限公司 海灣電氣有限公司
高雄市鼓山區山下里鼓山一路133巷7號
電話:07-5219966(代表號)、07-5212242、07-5212342、07-5212358   
傳真:07-5213535
MAIL:sales@faan.com.tw

SPEC目錄檔僅供參考,詳細規格請依正式規格書為主